علت خرید و نصب فایبر سمنت برد در پروژهای ساختمانی چیست ؟

علت خرید کردن و نصب فایبر سمنت برد در پروژهای ساختمانی چیست ؟ چرا در اروپا و امریکا مهندسان معماری به جهت تولید و ساز از فایبر سمنت پیروزی استعمال می کنند ؟ مزایای فایبر سمنت پیروزی نسبت بقیه مصالح ساختمانی چیست ؟ آیا قیمت کل شده سمنت برد اهمیت سایر مصالح ساختمانی یک عدد میباشد ؟ شتاب کارگزاشتن فایبرسمنت چگونه است ؟

در مملکت جمهوری اسلامی ایران که گسل های زیاد در نقاط متعدد همین مرز و بوم است بایستی توانست راهی مطلوب جهت جلوگیری از وقوع خسارتهای جانی و مالی پیدا کرد که حول اهداف حساس مربوطه طراحی ، کنترل و حفظ اشکال سازهاو پروژهای عمرانی در درمقابل تثیرات نیروها و بارهای ناشی از وقوع زمین لرزه های احتمالی و حصول هر چه افزودن تر از حداقل بودن خسارات باشد و کمترین تاثیر را بگذارد.

کمتر کردن خسارات ناشی از زلزله با فایبر سمنت برد

در مقایسه مهم بارهای معمولی نرمال وارد بر بنا نیرو های زمین لرزه تفاوت های اکثر ای دارا‌هستند و در بیشتر تایم ها این تفاوت می باشد که کار طراحی و مقاوم سازی در برابر همین پدیده طبیعی و بالقوه ویرانگر را مشقت بار ساخته همین نیرو ها برخلاف نیروهای عمودی وارد بر یک بنا است بصورت افقی کار نموده و بستگی به توان زلزله مهم شتاب فراوان متعددی است سازه های سنتی که از دیوار آجری باربر به کارگیری می شوند تخریب شده و بشدت آسیب می بیند و دیوارهای غیر باربر هم هنگام ز‌لزله شدید تخریب می شوند .

فایبر سمنت یک عدد از مطمئن ترین دیوارهای مناسب جهت ساختمانها دارای اسکلت فلزی ،بتنی یا LSFمیباشد زیرا فایبر سمنت اولاً سبک میباشد ثانیاً مقاومت دوچندان خوبی نسبت به نیرو های افقی داراست و با اعتنا به اتصلات آن به سازه بصورت بسیار مطمئن کار می نماید بعنوان نمونه در زمین لرزه غرب کشور ایران که در آبان سال 1396 واقعه زمین خورد و مرکز آن در مرز کشور‌ایران عراق به بزرگی 7.3 ریشتر بود بیشتر آپارتمانهای ساخته شده حیاتی اسکلت بتونی یا فولادی اصل سازه ساختمان سلامت باقی باقی مانده و دیوارهای آجری آن فرو ریخته منجر کشته و زخمی شدن بسیاری از هموطنان ما شد .

علت این امر : سازه ها توسط مهندسین و حساس اعتنا به تکنولوژی ، دانش و مصالح امروزی ساخته شده بود ولی دیوارها که از یک روش سنتی استفاده شده و فاقد مصالح و علم امروزی بودنند تخریب گردیدند در صورتیکه این دیوارها به وسیله فایبر سمنت ساخته شده و کارگزاشتن میگردید از همین عذاب در امان بودند و نیز این‌که می توان نماهای مضاعف زیبائی به وسیله فایبر سمنت موفقیت ساخت نمود .